Zajęcia umuzykalniające dla żłobków i przedszkoli

Każde dziecko ma szansę być dzięki muzyce bystrzejsze, sprawniejsze i bardziej społecznie otwarte, dzięki temu, że ma w sobie wrodzony muzyczny potencjał. Ale… żeby tak się stało, potrzebna jest intencjonalnie kierowana edukacja muzyczna. Dopiero wtedy dziecko uczy się muzyki, zaczyna ją czuć i rozumieć. Nie chcemy by nasi podopieczni byli wyłącznie odbiorcami czy miłośnikami muzyki,  dlatego uczymy dzieci czuć, rozumieć i wyrażać muzykę, by mogły się dzięki niej wszechstronnie rozwijać. Nie zabawiamy ich muzycznym kiczem, nie zasypujemy rekwizytami, lecz z nimi muzykujemy, a one to doceniają i kochają!

ZAJĘCIA W ŻŁOBKACH I KLUBACH MALUCHA

GORDONKI

Gordonki to zajęcia umuzykalniające zyskujące coraz większe uznanie i popularność na całym świecie, których idea w stu procentach opiera się na koncepcji Uczenia się Muzyki prof. Edwina Eliasa Gordona. Zajęcia te w naturalny i przyjemny sposób rozwijają wrodzony muzyczny potencjał dziecka, dając maluchom dobrą muzyczną podstawę na całe życie.

Podczas zajęć naszym głównym celem jest akulturacja, czyli zanurzanie dzieci w jak najbogatszym muzycznie środowisku poprzez śpiewanie skontrastowanych melodii w różnorodnych skalach czerpiących z wielu kultur i rytmizowanie rytmiczanek w metrach regularnych i nieregularnych. Uważnie nasłuchujemy pierwszych, nieśmiałych prób śpiewu maluchów i wchodzimy w nimi w dialog, często tworząc na tej podstawie nowe piosenki. Dajemy maluchom czas, by mogły bez presji rozwijać się muzycznie we własnym tempie, momenty ciszy, by mogły przyswoić i zrozumieć (wyaudiować) usłyszane dźwięki, oraz przestrzeń na swobodny ruch, by mogły poczuć i zrozumieć puls. 

Dzięki czterdziestoletniej pracy prof. Gordona mamy narzędzia i wiedzę w jaki sposób dzieci uczą się muzyki i jak uczyć najbardziej efektywnie. Wykorzystujemy to w każdym elemencie zajęć i uwierzcie, dzieci słuchają jak zaczarowane!

przykładowa "gordonkowa" piosenka

co się dzieje na zajęciach?

Rozszerzamy słownik muzyczny dzieci

śpiewając piosenki w różnorodnych skalach i różnorodnych metrach

zawsze śpiewamy w skali głosu dziecka

mała i często pomijana rzecz bez której dzieci nie są w stanie zaśpiewać dokładnie tego, co my

uważnie obserwujemy rozwój każdego dziecka

i pozwalamy mu rozwijać się muzycznie w indywidualnym tempie

unikamy zbędnych bodźców

 i dajemy dzieciom czas i ciszę, by mogły wyobrazić sobie co chcą zaśpiewać (tak jak procesem poprzedzającym mówienie jest myślenie, tak procesem przed intencjonalnym śpiewaniem jest audiacja)

skupiamy uwagę dzieci na muzyce

śpiewamy piosenki bez słów, by kierować uwagę dzieci na muzykę a nie na tekst

improwizujemy na bazie dziecięcych aktywności

uważnie obserwujemy dzieci, modyfikując na bieżąco przebieg zajęć, inspirując się tym co od nich usłyszymy i tworząc na tej bazie nowe piosenki i rytmiczanki

Ruch do muzyki ma dla nas szczególną rolę

czerpiemy z teorii ruchu Rudolfa Labana, bo jak twierdził Gordon, pulsu w muzyce uczymy się poprzez ciało

MINI-GRAJKI

Zajęcia, które angażują nie tylko dzieciaczki, ale również inspirują i wyposażają wychowawców w narzędzia do kontynuowania muzycznych zabaw w codziennym życiu żłobka.

To radosne i energetyczne spotkania z muzyką, w czasie których pozwalamy maluchom zanurzyć się w muzyce. To czas wypełniony improwizacją, śpiewem, tańcem, melorecytacją i grą na instrumentach, ubrany w formę, która sprawia, że zanim zaczniemy się nudzić – czeka już na nas coś nowego. Balansujemy pomiędzy piosenkami wykonywanymi na podłodze, które wyraźnie skupiają naszą uwagę i uwrażliwiają na niuanse w melodii i rytmie, a aktywnościami wykonywanymi na stojąco – kiedy tańczymy do nagrań z muzyką klasyczną, ludową lub rozrywkową oraz piosenek a capella. 

Tutaj również czerpiemy z koncepcji Uczenia się Muzyki E.E. Gordona zanurzając dzieci w muzycznej różnorodności, dialogując z nimi, rytmizując i śpiewając często bez słów, ale pragniemy by nasza muzyka pozostała po zajęciach z grupą na cały tydzień. Dzielimy się z wychowawcami playlistą z piosenkami z naszych zajęć i bawimy się muzyką w taki sposób, by z łatwością mogły te zabawy powtórzyć osoby bez muzycznego wykształcenia.

przykładowe piosenki z Mini-Grajków

co się dzieje na zajęciach?

śpiewamy

do melodii w różnych skalach, czasem bez słów a czasami o tym, co nas otacza, tj. kolorach, pogodzie, czynnościach

rytmizujemy

z muzyczną ekspresją, rytmiczanki ze słowami i bez w rytmach regularnych i nieregularnych, na siedząco i w ruchu

tańczymy i poruszamy się

do różnorodnej muzyki jak podpowiada nam ciało, ale również w prostych choreografiach

gramy na instrumentach

w sposób swobodny, kiedy dzieci mają okazję zagrać tak jak czują oraz ze wskazówkami nauczyciela, tworząc małą orkiestrę 

Rozszerzamy słownik muzyczny dzieci

śpiewając piosenki w różnorodnych skalach i różnorodnych metrach

zawsze śpiewamy w skali głosu dziecka

mała i często pomijana rzecz bez której dzieci nie są w stanie zaśpiewać dokładnie tego, co my

inspirujemy

wychowawczynie do późniejszych zabaw z grupą przy użyciu piosenek z naszych zajęć

Spodobały Ci się Gordonki albo Mini-Grajki? Pobierz szczegółową ofertę dla żłobków i przedszkoli z wyceną dla Twojej placówki

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH:

MUZYKOWANIE

Nasze autorskie radosne, pełne improwizacji i twórczego podejścia zajęcia z żywym instrumentem, których bazę stanowi metoda Emila Jaquesa Dalcroze’a, czyli Rytmika. Celem zajęć jest kształcenie świadomości muzycznej poprzez ciało oraz wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka.

Sam Dalcroze tak mówił o swojej metodzie: „Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem”. My staramy się być wiernymi jego idei. Oprócz zagadnień czysto muzycznych, tj. kształtowanie poczucia rytmu, uwrażliwienie na elementy dzieła muzycznego, czy barwę brzmienia, zajęcia te kształtują m.in. poczucie estetyki, świadomość ciała, gotowość do reakcji, koordynację ruchową, samokontrolę czy podzielność uwagi.

Muzyka improwizowana na instrumencie jest dla dzieci punktem wyjścia do ruchowej twórczej interpretacji, a ta następnie daje im radość, zaspokojenie potrzeby ruchu, zabawy i synchronizacji z grupą. Dalcroze’owskie ćwiczenia są głównym składnikiem Muzykowania, ale zajęcia te wzbogacamy również o elementy systemu Orffa (gra na instrumentach) oraz kluczową w działaniach naszej Pracowni koncepcję Uczenia się Muzyki E.E. Gordona, która pozwala nam zastosować nowatorskie podejście m.in do sposobu uczenia piosenek, nauczania przez różnicowanie oraz rozszerzania słownika muzycznego dzieci przez śpiewanie motywów czy rytmizowanie.

przykładowe ćwiczenia wierne metodzie Dalcroze'a

co się dzieje na zajęciach?

Śpiewamy

w grupie a czasami solo, piosenki ze słowami i bez słów, w różnych skalach i o różnym charakterze

słuchamy

z uwagą i analizą, szukając kierunku dźwięku, barwy, artykulacji, koloru i nastroju. Czasem słuchamy też dla relaksu – by uspokoić tętno, rozluźnić się i poczuć, że coś jest piękne

tańczymy

do melodii z całego świata, tańce z choreografią, tańce improwizowane, polskie, ludowe, towarzyskie i współczesne

poznajemy elementy teorii muzyki

by nie tylko umieć rozpoznawać muzyczne zjawiska, ale również je nazywać i świadomie o nich opowiadać

improwizujemy

ruchem do muzyki, wymyślając nowe słowa piosenek, grając do słyszanej muzyki i wcielając się w różne role

BAWIMY SIĘ W MUZYCZNE GRY

dla frajdy i śmiechu, po to, by działać w grupie, ale również dlatego, by w przyjemny sposób utrwalić poznane kroki, schematy rytmiczne i reakcje na różnego rodzaju muzyczne sygnały

Gramy na instrumentach

w sposób swobodny, kiedy dzieci mają okazję zagrać tak jak czują oraz ze wskazówkami nauczyciela, tworząc małą orkiestrę 

powtarzamy rytmiczanki

by oddzielić rytm od melodii i lepiej się na nim skupić oraz by ćwiczyć precyzję, która wspomaga pozostałe muzyczne aktywności

MELO: GORDON DLA STARSZAKÓW

Innnowacyjne i dopiero raczkujące w Polsce zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków, których idea w stu procentach opiera się na koncepcji Uczenia się Muzyki prof. Edwina Eliasa Gordona. Myślisz, że Gordon to tylko „pam pam” dla maluszków, które zanudzi starszaki? Nie u nas 🙂 Zajęcia te bardziej niż jakiekolwiek inne nastawione są na uczenie dzieci muzyki, a nie zabawy przy muzyce – czyli skupiamy się wyłącznie na rozwoju podstawowych umiejętności muzycznych, tj. śpiewanie czysto i poruszanie się do rytmu. Zajęcia te rozwijają wrodzony muzyczny potencjał każdego dziecka, a także umiejętność audiacji, co sprawia, że dziecko zaczyna rozumieć muzykę, przez co podejmowane później aktywności muzyczne, jak taniec czy gra na instrumentach stają się proste, przyjemne i intuicyjne.

Podczas zajęć wykonujemy szereg ćwiczeń nakierowanych na odnalezienie własnego głosu śpiewu, szukanie centrum tonalnego, czy poszukiwanie makro- i mikrobitów. Śpiewamy z dziećmi motywy, które budują ich słownik muzyczny i stanowią substytut słów w języku.

Dajemy dzieciom czas, by mogły bez presji rozwijać się muzycznie we własnym tempie, momenty ciszy, by mogły przyswoić i zrozumieć (wyaudiować) usłyszane dźwięki, oraz przestrzeń na swobodny ruch, by mogły poczuć i zrozumieć puls oraz zanurzamy je w jak najbogatszym muzycznie środowisku przez śpiewanie i rytmizowanie skontrastowanych utworów. Dzięki czterdziestoletniej pracy prof. Gordona mamy narzędzia i wiedzę w jaki sposób dzieci uczą się muzyki i jak uczyć najbardziej efektywnie. Wykorzystujemy to w każdym elemencie zajęć i uwierzcie, dzieci zaczynają naprawdę muzykować!

przykładowa rytmiczanka w metrum 7/8

co się dzieje na zajęciach?

Rozszerzamy słownik muzyczny dzieci

śpiewając piosenki w różnorodnych skalach i różnorodnych metrach, rytmizując oraz powtarzając motywy tonalne i rytmiczne

zawsze śpiewamy w skali głosu dziecka

mała i często pomijana rzecz bez której dzieci nie są w stanie zaśpiewać dokładnie tego, co my

uważnie obserwujemy rozwój każdego dziecka

i pozwalamy mu rozwijać się muzycznie w indywidualnym tempie

improwizujemy

ruchem i dźwiękiem, by muzyka stała się dla nas środkiem komunikacji

skupiamy uwagę dzieci na muzyce

śpiewamy w głównej mierze piosenki bez słów, by kierować uwagę dzieci na muzykę a nie na tekst

Gramy na instrumentach

w tempie makro- i mikrobitów oraz proste ostinato, do piosenek które już dobrze znamy z poprzednich zajęć

Ruch do muzyki ma dla nas szczególną rolę

czerpiemy z teorii ruchu Rudolfa Labana, bo jak twierdził Gordon, pulsu w muzyce uczymy się poprzez ciało. Poruszamy się do piosenek śpiewanych a capella oraz do krótkich nagrań z muzyką klasyczną, eksplorując przestrzeń oraz eksperymentując z pojęciem czasu i ciężaru

Spodobało Ci się nasze Muzykowanie albo Melo? Pobierz szczegółową ofertę dla żłobków i przedszkoli z wyceną dla Twojej placówki

Oferta zajęć z wyceną dla Twojej placówki

Otrzymaj szczegółową ofertę na swoją skrzynkę pocztową

Wypełnienie formularza zajmuje ok. minutę. Potrzebujemy tych kilka informacji, by dostosować ofertę zajęć do Twoich potrzeb 🙂

kontakt:

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania pod numerem +48 512 588 221  lub pod adresem kontakt@makememusic.pl 

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

Copyright 2022 makememusic.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Made by: ManiaRobiStrony@gmail.com
Polityka prywatności